Wat kan RijksZaak u bieden?

RijksZaak is een standaarddienst waarmee Rijksoverheidsorganisaties snel zaakgericht gaan werken.

Zaakgericht werken is een procesgeoriënteerde manier van werken in tegenstelling tot bijvoorbeeld documentgeoriënteerd werken. Bij zaakgericht werken wordt een werkproces over het algemeen uitgevoerd door het in min of meer dezelfde volgorde uitvoeren van processtappen.RijksZaak is met name geschikt voor organisaties die behoefte hebben aan (verdere) digitalisering van hun werkprocessen en dit willen doen volgens het concept van zaakgericht werken.

Met de dienst RijksZaak kunt u de ondersteuning van uw werkprocessen optimaal in laten richten met moderne beproefde technologie. Ook is het met RijksZaak een stuk eenvoudiger om snel en doeltreffend in te spelen op nieuwe wet- en regelgeving en mee te bewegen met de veranderende eisen en ontwikkelingen in uw omgeving.

Voorbeelden van processen die uitstekend passen bij het concept van zaakgericht werken en RijksZaak

 • Het verlenen van vergunningen
 • Het beantwoorden van Kamervragen
 • Het afhandelen van klachten
 • Het afhandelen van schade
 • Uitbrengen van adviezen
 • Verlenen van subsidie
 • Beoordelen van allerlei soorten aanvragen
 • Beslechten van geschillen
 • Rechtspraak
 • Uitvoeren van onderzoeken en inspecties

Voordelen RijksZaak

 • Van en voor de overheid: geen winstoogmerk, geen aanbesteding nodig, transparante begrotingen met inzicht in eenmalige en jaarlijks terugkerende kosten
 • Veilig: voldoet aan eisen Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
 • Een bewezen gestandaardiseerde inrichting: van de fysieke laag tot en met de applicatielaag dezelfde opbouw voor alle afnemers
 • Een bewezen gestandaardiseerde aanpak voor de Rijksoverheid volgens scrum & agile uitgangspunten
 • In vergelijking tot de traditionele waterval aanpak: in korte tijd te implementeren
 • Optimale aansluiting bij de processen van afnemers doordat de processen van afnemers als 'standaard maatwerk' worden opgenomen boven op een standaard basis-laag
 • Waar mogelijk hergebruik van functionaliteit
 • Clouddienst: schaalbaar en stabiel
 • Online en offline te gebruiken op desktopcomputer, laptop, tablet en telefoon

Nieuws

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) werkt sinds deze week succesvol met RijksZaak, de standaard zaakgericht werken clouddienst, welke overheidsorganisaties de mogelijkheid biedt om