Wat kan RijksZaak u bieden?

RijksZaak is een standaarddienst waarmee Rijksoverheidsorganisaties snel zaakgericht gaan werken.

RijksZaak is met name geschikt voor organisaties die behoefte hebben aan standaardsystemen. Het helpt het primaire proces optimaal in te richten met de nieuwste technologie. Ook maakt RijksZaak het een stuk eenvoudiger om snel en doeltreffend in te spelen op nieuwe wet- en regelgeving en mee te bewegen met ontwikkelingen in de omgeving.

Voordelen RijksZaak

  • Veilig: voldoet aan eisen Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)
  • Snel: in korte tijd geïmplementeerd
  • Gestandaardiseerde oplossing voor de Rijksoverheid
  • Betaalbaar door hergebruik functionaliteit door afnemers en u betaalt per gebruiker
  • Clouddienst: schaalbaar en stabiel
  • Online en offline beschikbaar op alle devices

Nieuws

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) werkt sinds deze week succesvol met RijksZaak, de standaard zaakgericht werken clouddienst, welke overheidsorganisaties de mogelijkheid biedt om