Aanpak

Fasen 0ntwikkelingsproces

Implementatie: zo snel mogelijke toegevoegde waarde

De werkwijze voor nieuwe klanten bestaat uit vier fasen en is ingericht op basis van ‘best practices’ met de inmiddels opgedane ervaring. En ook hier geldt het principe van ‘continuous improvement’.  Deze werkwijze maakt het proces voor onze klanten voorspelbaar en gecontroleerd. De aanpak is er op gericht dat er direct, zo snel mogelijk toegevoegde waarde is voor de business en verschilt dus van een meer ‘klassieke’ aanpak; die begint vaak met een aanbesteding en een toetsing van de specificaties op gewenste functionaliteit en architectuur.

FASE 1: INITIATIE

  • Voor het bepalen van de scope is het bij implementatietrajecten essentieel om het werk dat gedaan wordt binnen de organisatie (en hiermee de processen en verantwoordelijkheden) in kaart te brengen;
  • Het succes van een project hangt in sterke mate af van de governance en de mate van ervaring met o.a. Agile werken. Daarom wordt tijdens de fase 1 een analyse gemaakt van de concrete doelstelling en de relevante omgeving;
  • Onderdeel van de initiatie is uiteraard het in kaart brengen van zowel de huidige situatie als de gewenste situatie op hoofdlijnen. Hiervoor wordt o.a. de huidige architectuur geanalyseerd;
  • De initiatiefase is ook bedoeld om de klant te ondersteunen bij het opstellen van de business case, die bepaalt of de investering van de opdrachtgever rendabel is. Hiervoor brengen we  zowel de kosten als de baten in kaart;
  • In de initiatiefase is het van belang om inzicht te verkrijgen in de cultuur van de organisatie.

FASE 2: VOORBEREIDING

  • Het uitvoeren van de ‘proof of value’ in de vorm van een demonstratie of voorbeeldprocessen van de klant.
  • Opstellen van plan van aanpak en offerte.

FASE 3: REALISATIE

In de realisatiefase bij nieuwe of bestaande klanten kan, als het project daar aanleiding toe geeft, een volledig dedicated scrum-team worden ingezet. Het team zit bij voorkeur bij de klant op locatie voor optimaal contact met de product owner en zoveel mogelijk sleutelspelers uit de business. Deze aanpak heeft de onder meer de volgende voordelen:

  • Verhoogde effectiviteit van het team en daarmee snelle oplevering;
  • Snel inzicht in voortgang van een project en de producten die het op gaat leveren;
  • Er wordt toegewerkt naar een Minimal Viable Product (MVP).

FASE 4: ONDERHOUD

Voor onderhoud van functionaliteit bij bestaande klanten en voor de (door)ontwikkeling van de RijksZaak is een DevOps-team werkzaam. Dit team zal op basis van een klant-onderhoudsbudget zowel issues oplossen als nieuwe functionaliteiten ontwikkelen. De incidenten en kleine wensen worden met een beperkt aantal specialisten opgelost en gerealiseerd. En met het principe ‘continuous deployment’ zijn ze snel beschikbaar voor de (interne) klant. Op deze manier voorzien we onze klanten zowel op korte als op lange termijn van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.