Toegankelijkheid

Bij de bouw van Rijkszaak.nl besteden wij veel aandacht aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

De website is gebouwd volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Het bouwen van websites volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen biedt de volgende voordelen:

  • Beter en duurzaam toegankelijk voor mensen en zoekmachines
  • Snellere website
  • Voorbereid op de toekomst (ondermeer mobiele toepassingen)
  • Hogere Return on Investment
  • Beter opdrachtgeverschap
  • Managen bestuurlijk risico