RijksZaak: onze principes

Om te komen tot een goede dienstverlening voor onze klanten houden we een aantal principes in ere:

Samenwerking

 • Open en transparant
 • Multidisciplinair en zelf organiserend
 • Optimale collegiale ondersteuning
 • Over eigen grenzen heen kijken

Organisatie

 • Klant centraal
 • Dienend leiderschap
 • Verantwoordelijkheden laag belegd
 • We zijn een e-overheidorganisatie

Handelen

 • Agile is de basis
 • Continuous improvement
 • Resultaat- en output gestuurd
 • We automatiseren het automatiseren

Architectuur

 • Generiek waar dat kan, alleen specifiek waar dat echt moet
 • De e-overheidsbouwsteen vóór hergebruik, vóór kopen, vóór maken
 • Online en offline beschikbaar op alle devices
 • Documentatie en gegevens wordt op een eenduidige manier éénmalig vastgelegd
 • Veilig en betrouwbaar: informatiebeveiliging en privacy integraal belegd met de kaders van DICTU, de Rijksoverheid en Europese regelgeving
 • ‘Loosely coupled’ architectuur
 • De PEGA Guardrails worden gehanteerd