Onze dienstverlening

Met RijksZaak krijgen organisaties een zaaksysteem op basis van de volgende uitgangspunten.

Gestandaardiseerd platform

RijksZaak is een gestandaardiseerd platform.

 • Voor alle afnemers gelijk
 • Hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid
 • Gedeelde oplossing leidt tot gedeelde kosten

Life cycle-management

RijksZaak ondersteunt life cycle-management van de klant-specifieke laag, inclusief die van de basisdienst.

 • U configureert en beheert applicaties zelf of besteedt dit uit aan DICTU
 • U bepaalt het tempo
 • DICTU regelt koppelingen en maatwerk
 • U bent onafhankelijk van andere gebruikers bij het in gebruik nemen van releases

Scrum en Agile

DICTU hanteert bij de implementatie van RijksZaak de Scrum-aanpak vanuit de Agile-filosofie. Deze aanpak heeft veel voordelen.

 • Verhoogde effectiviteit van het team en daarmee snelle oplevering
 • Snel inzicht in voortgang van een project en de producten die het op gaat leveren
 • We werken naar een minimaal werkbaar product (Minimum Viable Product, MVP)

Geautomatiseerd, integraal testen

RijksZaak is zo ingericht dat we geautomatiseerd testen. Dit garandeert betrouwbaarheid en wendbaarheid.

 • Voor alle functionaliteiten maakt DICTU testscripts en -sets
 • DICTU gebruikt geautomatiseerde testfaciliteiten voor functionele tests, regressietests, performancetests en securitytests
 • We releasen met zekerheid. Zowel voor applicaties van klanten als voor componenten in het platform

Snellere implementatie door hergebruik

Hergebruik en uitwisseling van componenten leidt tot steeds snellere implementatie.

 • Het aantal herbruikbare koppelingen en functionaliteiten groeit met iedere nieuwe klant
 • Klanten kunnen generieke oplossingen gebruiken terwijl maatwerkoplossing binnen PEGA mogelijk blijft
 • We hanteren gestandaardiseerde businessprocessen per domein